Sociale beweging

Missie 050 is een netwerk van stadjers, organisaties en kerken die sociaal onrecht tegengaan en bouwen aan een inclusieve samenleving.