Missie 050
Heel Groningen Helpt

Missie 050 is een netwerk van stadjers, organisaties en kerken die sociaal onrecht tegengaan en bouwen aan een inclusieve samenleving. Missie 050 is weliswaar ontstaan vanuit kerken maar is voor en door de hele stad. Iedereen is nodig om de hele stad te laten bloeien.

Wat doet Missie 050?

  • Stedelijk kernteam dat kennisuitwisseling stimuleert en nieuwe initiatieven aanjaagt.
  • Zich inzetten voor het tegengaan van sociaal onrecht.
  • Zich inzetten voor het bouwen aan een inclusieve stad.
  • Zich inzetten om samen de bloei van de stad te zoeken