Missie 050

Missie 050 is het netwerk van stadjers, organisaties en kerken dat zich inzet voor de bloei van Groningen. Alle Groningers zijn nodig om de bloei van de stad te bewerkstelligen. We versterken hiermee de doelen van de christelijk-sociale beweging.

Het netwerk versterkt burennetwerken in wijken, gaat sociaal onrecht tegen en werken samen aan een inclusieve stad. 

 

Deelnemers 

Missie 050 kent Deelnemers. Dat zijn kerken, stichtingen, bedrijven, kunstenaars, studentenverenigingen, politieke partijen en scholen. Samen vormen we het organisatorisch netwerk Missie 050 en zoeken we de bloei van de stad. 

We bieden onze deelnemers: 

  1. Fijnmazig stedelijk netwerk 
  2. Toegang tot vrijwilligers, financiën, etc. 
  3. Podium 
  4. Dialoog met stedelijke instanties 
  5. Signalen rond noden groeien desgewenst uit tot nieuwe initiatieven 

Deelnemer worden?

 

Samenwerkingspartners: