Missie 050

Wat is onze missie?

1. Verbinden van een veelkleurig netwerk aan stad

2. Inspireren met goede voorbeelden  

3. Ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven 

Missie 050 kent een visie samengevat in vijf uitgangspunten

Missie050 Logo